När mellanhanden styr

10 Jul

middleman

Alla känner till Facebook, Uber och Air BnB. Nya företag som växt fram i och med internets frammarsch. Men något som inte är lika tydligt är att vad det handlar om är att deras affärsidé är att ta kontrollen över gränssnittet mellan leverantörer och kunder. Genom att göra detta så slipper de äga bilar, producera innehåll eller äga hotell. Istället så kan de tjäna pengarna på att vara mellanhanden. Låga risker och höga vinster med andra ord.

Här kommer en ypperlig artikel från TechCrunch som beskriver det hela närmare, läs den!

http://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface

Om Jobs har sagt det – kan vi sluta tjafsa om det då?!

4 Jun

quote-you-ve-got-to-start-with-the-customer-experience-and-work-back-toward-the-technology-not-the-steve-jobs-240874

Det är alltid svårt att övertyga IT-människor eller andra som länge jobbat med utveckling av tjänster att det inte är tekniken bakom som är det viktiga – utan hur och om de används. Är det en kvarleva av att den industriella revolutionen genomfördes av ingenjörer och att vi fortfarande lever kvar i den föreställningen? Eller är det för att kundinsikter tas fram genom att man pratar med vanligt folk och därifrån kan dra slutsatser, vilket ger för lite pajdiagram och trendstaplar på tioårsperspektiv?

Hur som helst så behöver vi lyckas kommunicera med teknokraterna. Och en gemensam ikon som finns för oss alla är  Steve Jobs, som nu efter sin död är mindre ifrågasatt än han var när han levde (även av teknokraterna).

Så om Steve Jobs sagt att vi måste börja med kundupplevelsen för att sedan jobba oss bakåt mot teknologin – kan vi inte bara vara överens om att göra det och sluta tjafsa om det?!

Reklam som skapar aha-upplevelse

15 Maj

20140515-084622.jpg

Det är tyvärr alldeles för ovanligt, men ibland råkar man på reklam som lyckas både få en att gilla det dom säljer och skapa känslan av: ”Åh katten, det visste jag inte!”

Ett lysande exempel på detta är Pantameras reklam om hur mycket energi man faktiskt sparar genom att panta flaskor.

De har säkert fått insikten att vi som försöker vara goda pantare är det för ett diffust miljöskäl. Vi tycker helt enkelt att man ska göra så. Men vi har aldrig förstått de reella konsekvenserna av pantande.

Genom att skapa en jämförelse med t-banefärder eller tid för dataspel så har de fått mig att faktiskt kunna relatera till varför det är viktigt. I kronor, ören och tid.

De har alltså byggt på mina argument för mig själv om varför jag ska panta mera från att vata känslobaserade till att vara faktabaserade.

Ett lysande smart grepp och man kan bara gratulera Pantamera till en bra kampanj.

Om kunderna har problem, då har vi problem

20 Mar

Hur staten, kollektivavtalssfären och de privata bolagen kunde komma överens och bygga en gemensam enkel tjänst som gagnar såväl dem själva som kunderna.

Tisdagen den 18 mars släppte Försäkringskassan, AFA Försäkring och branschorganisationen Svensk Försäkring den gemensamma tjänsten Ersättningskollen.se som beskriver hela försäkringsskyddet vid sjukdom, olycksfall eller arbetsskador. Men resan dit var inte rak.

I kundanalyser som vi genomförde på AFA Försäkring redan 2010 så såg vi att kunderna inte var särskilt intresserade av försäkringar generellt och inte alls av vilka försäkringar som enbart vi hade som en klump – det är ju sällan man är intresserad av en sjukförsäkring, föräldraförsäkring och livförsäkring samtidigt. Det vanliga för en organisation är att presentera sina produkter som ett erbjudande, en paketlösning. Men den paketlösningen utgår ifrån att det är organisationens bild av hur saker hänger samman som är den intressanta. För kunden så finns det ett helt annat sammanhang, som ofta utgår ifrån den situation som kunden befinner sig i. Och då är det få branscher där ett enda företag kan leverera allt som kunden behöver.

Alla vill jobba med Försäkringskassan

För att kunna skapa helhetsbilden så kontaktade vi Försäkringskassan som vi såg som den intressantaste parten. Det visade sig då att de privata försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring också hade kontaktat Försäkringskassan kring samma fråga.

Efter några trevande möten på våren 2011 då vi som organisationer behövde lära känna varandra och utröna vad de underliggande drivkrafterna var, så kom vi överrens om att det vi hade gemensamt var kunderna. Så länge vi utgick från våra kunders behov så kunde vi komma överrens – för om kunderna hade problem med att förstå sitt försäkringsskydd, så hade vi problem.

Innan vi ville fundera på vad vi kunde göra tillsammans så behövde vi förstå kunderna bättre. Vi tog hjälp av digitalbyrån Ziggy för att göra en grundlig målgruppsanalys av hur gemene man ser på sitt försäkringsskydd i Sverige.

Att skynda långsamt är naturligt för ett försäkringsbolag då det är inbyggt i organisationernas DNA att vara försiktiga. Ett försäkringsbolag håller långsiktighet och korrekthet som sina främsta dygder. Vilket är positivt för att kunna trygga sina kunder, men något som blir en utmaning vid utvecklingen av digitala tjänster i en snabbt föränderlig värld.

personas

Tar tag i det imorgon…

Målgruppsanalysen identifierade snabbt fyra stycken huvudsakliga typbeteenden:
Den inaktive – Vet att det där med försäkringar är viktigt, men ska ta tag i det…imorgon. Detta var den enskilt största gruppen.

Den proaktive – Anser att försäkringar är viktigt och ser regelbundet över sitt skydd. Detta är ofta den grupp som ett bolag tror att alla kunder tillhör, (för kunderna borde ju vara lika intresserade av våra produkter som vi som jobbar på företaget). Men i verkligheten är detta en mycket liten grupp

Den reaktive – Har drabbats av något och sett till att den får ersättning. Upplever att anledningen till att hen har fått ersättning är på grund av att hen orkat kämpa sig igenom systemet och ringt och legat på.

Den misstroende – Anser att samhället inte kommer skydda mig. Ska man klara sig så gäller det att se efter sig själv. En liten grupp, som tur var…

pyramiderna

Vår och deras bild av försäkringsskyddet

En annan viktig insikt vi fick från undersökningen var att den ordnade bild av försäkringsskyddet som vi inom försäkringsbranschen ser, inte alls stämmer med kundernas bild. Där vi ser en ordnad pyramid med socialförsäkringar, kollektivavtalade försäkringar, gruppförsäkringar och individuella försäkringar så ser gemene man en helt annan bild. De blandar ihop allt som handlar om privatekonomi. Ett vanligt svar på frågan om vad de skulle göra om de blev långtidssjukskrivna var att de skulle se över sin boendesituation för att kunna göra den billigare. Ingenting som vi inom försäkringsbranschen kunde göra så mycket åt.

Samarbete mellan olika organisationer

Vad skulle vi då göra? Det gällde att skapa en tjänst som var så enkel att kunden med bara ett par knapptryck kunde få en översiktlig bild av hela sitt försäkringsskydd. Speciellt som den största gruppen enligt målgruppsanalysen var de inaktiva. Det behövde vara så enkelt att det med minsta möjliga motivation skulle kunna få en någorlunda komplett bild.

Tanken att skapa en tjänst som Min Pension dök upp, men att skapa den IT-infrastuktur som krävs för all datakommunikation som krävs skulle kosta massor, vilket gjorde att den idén sköts på framtiden. Dessutom skulle en sådan tjänst kräva e-leg vilket är en showstopper för den inaktive. Orkar man inte engagera sig i sitt skydd, så orkar man inte heller leta upp sitt inlogg med e-leg. Det har flertalet andra studier visat.

Så valet föll på en oinloggad tjänst som på ett översiktligt sätt kunde beskriva försäkringsskyddet. Men går det att beskriva en så komplicerad massa som försäkringar på ett överskådligt och jämförbart sätt så att det blir tillräckligt korrekt för att ge en bild av olika personers skydd?

Ett komplicerat projekt

Detta blev nu den tillsynes monumentala uppgiften för våra försäkringsspecialister att diskutera och komma fram till. Försäkringslogik blev ett av tre delprojekt i arbetet med att ta fram tjänsten. Anders Edvardsson från Svensk Försäkring tillsammans med specialisterna slet under månader för att jämka ihop olika villkor och beräkningsmodeller till en sammanhängande logik. Och de gjorde en heroisk insats då det visade sig att vi mellan organisationerna inte ens var överrens om hur långt ett år var.

Sammanhållande projektledare för hela tjänsten var Sofie Thunborg på Försäkringskassan som tillsammans med byrån Doberman tog fram den visuella designen och interaktionen. Det finns helt enkelt för många personer att nämna i ett sådant här projekt: jurister som kreativt jobbade ihop för bra lösningar, verksamhetschefer som banade väg i de respektive organisationerna, redaktörer som lyckades göra försäkringska begripligt, stöttande VD:ar och GD:ar med mera.

Efter en framgångsrik lansering med stor medial uppmärksamhet så gäller det nu framöver att utvärdera hur väl vi lyckats nå våra mål – och fortsätta förbättra och utveckla. För så länge försäkringar är svårt och kunderna och de svenska medborgarna har svårt att förstå sitt skydd så har vi mer att göra.

Hoppas du testar Ersättningskollen.se för att få en bättre bild av ditt skydd!

Fler pärlor från LeWeb – dag 2

11 Dec

Vi rullar igång dag 2 med en liten video. Märks att man siktar på rockstjärnestatus här på LeWeb. Uppfiskande att det inte är så lågmält som det ofta är i Sverige.

20131211-083519.jpg

Första talare är #RamonWOW
Man kan säga att man vaknar av den här killen. Före detta pizzabud som blivit sociala media guru. Och han har en röstvolym som passar en amerikan men i kubik. De fick sänka volymen på högtalarna när han kom igång. Killen snackade bara i oneliners, så jag samlar några:

 • Be your own caffeine
 • Dont be lazy
 • Be kind
 • Treat your customers as frineds
 • Nurture emotional based connections
 • Get peoples attention – because they are all distracted
 • Difficult is good – that sets yo apart
 • Work, play and create with the passion of a child. Because the kids are your future customers!

  @ramon_deleon

  tl;dr = too long, didn’t read

  20131211-094622.jpg

  Paneldiskussion om Cloud Computing
  Brad Garlinghouse,CEO Hightail – Mark Shutterworth, Founder Ubuntu – Werner Vogels, CTO Amazon

  Var kommer cloud computing vara om 10 år? Verkar vara en rätt omöjlig fråga enl panelen eftersom alla förutsägelser tidigare om internet slagit fel.

  Nästa bransch som kommer in i clou computing kommer vara vårdsektorn tror man.

  NSA och kopplingen mellan dem och Edvard Snowden dyker upp. Amazon berättar att man inte är en del av Prism (USAs övervakningssystem).

  ”Det är vårt ansvar som teknologer att hålla borta spioneriet, vi kan inte förlita oss på regleringar”, Werner Vogels, Amazon

  Snowden affären har bromsat upp investeringar inom cloud computing. Detta då att informationen som Snowden fick tag i fann i molnet, men det han avslöjade var också hur NSA övervakar information som ligger i molnet.

  Mark Shutterhouse hoppas på att stater och företag kan komma fram till en bra interantionell lagstiftning som tillåter att företag kan driva sin verksamhet samtidigt som rättssamhället kan upprätthållas.

  ”Vi vill inte ha ett laglöst land” Mark Shutterworth, Founder Ubuntu

  Förväntningarna på tillgång till data från molnet ökar. Kunder vill ha tillgång till sin data oavsett var man är och den nya generationens företag vill kunna bygga bra tjänster

  20131211-100928.jpg

  20131211-101011.jpg

  Forrester research – The age of the comsumer
  En 20-årig cykel om maktöverföring till kunderna är på gång.

  Customer power

 • Pricing
 • Shared Critiques
 • The ability to buy anything, from anyone, anywhere
 • The mobile mindshift:
  Ny kunder förväntar sig att all information ska finnas direkt i den enhet man själv vill använda.

  Beroende på device så förväntar man sig detta i olika hög grad. Windows-phone användare har minst Mobile Mindshift och iPhone användare har mest.

  Mobile mindshift är också olika hög i olika delar av världen. Asien högst som världsdel, Turkiet högst i Europa.

  Det nya teknologiska ekosystemet
  Webben dör av på mobila enheter. Istället så tror man att allt fler saker kommer ske per automatik mellan ens mobil och andra system. Det handlar om att det behövs ett nytt ekosystem.

  Fem delar finns i detta:

 • Mobila enheten (mobil, biometrics etc)
 • Sociala input (FB, twitter etc)
 • Smarta produkter (sensorer etc)
 • Databaser med innehåll som förstår kopplingar mellan mig och tjänster runt i kring
 • Digitala tjänster som betaltjänster (PayPal), karttjänster (Google Maps)
 • I framtiden kommer alla vara mjukvaruföretag
  George Colony blog

  20131211-103250.jpg

  Carmine Gallo – The communication skills

  1. Var passionerad
  Du kan inte kommunicera något om du inte är passionerad för det.
  Passion är inte att älska produkten, utan snarare att skapa värde och nytta för kunderna, skapa ett värde för samhället, för världen eller historien.

  2. Var nytänkande
  Hjärnan blir intresserad när du får höra något nytt. Hjärnan börjar utsöndra dopamin som fungerar som hjärnans ”Save-knapp”

  3. Bli ihågkommen
  Tre tekniker:
  Använd bilder: Koms ihåg lättare,
  Max tre saker; Ha inte fler saker. Jobba in treenigheten.
  Håll det kort. 20 minuter är den ideala tiden att hålla ett föredrag.

  Mn viktigaste – stanna inom ditt fält. Du måste vara fokuserad, orka kämpa, inte bli distraherad och hålla ut hela vägen ända in i mål.

  www.carminegallo.com

  20131211-114519.jpg

  Workshop med Google om Brand engagement
  Olika mätmetoder kring främst YouTube diskuteras i djup.

  Det här blev svårt att sammanfatta. Riktigt hands on med massor med info. Men här kommer några punkter:

 • Viktigt att välja bort vad du mäter och inte mäter allt.
 • Man kan nu se om användarna ser annonsen – Google Active View, släptes förra veckan. Man betalar bara för sedda annonser.
 • Det går att se hur långt in i reklamfilmen som ses. Gäller TrueView annonser och nytt sedan förra månaden. På det sättet kan du analysera hur den tas emot av publiken.
 • Klickar folk efter att de sett en annons? Ny funktion sedan förra veckan för TrueView reklamfilmer.
 • Hur påverkas ”brand awareness”? Genom att kunna identifiera olika demografiska segment så kommer du kunna välja olika grupper som är framgångsrikare att kommunicera mot.. Ny funktion som bara är i beta just nu. Kommer 2014.
 • Förhoppningsvis kommer en länk från google till presentationen, annars har jag fler bilder från presentationen om de nya funktionerna för den som är intresserad. Kommentera bara nedan så skickar jag dem.

  20131211-121157.jpg

  Clara Shih, Founder and CEO Hearsay Social
  Fanns bara ett citat från detta. Och det handlar om varför de inte anställer folk i Europa. Typiskt amerikanskt.

  It should be easier to hire and fire

  20131211-121834.jpg

  Gary Vaynerchuck, Author
  Det handlar om djup och inte bredd när man ska engagera folk i sociala media. 100 000 likes av fel personer är mindre värt än 100 av de som gillar dig och kan tänka sig att köpa.

  Gary är frälskad i Snapchat. Där finns möjligheten för företag att synas fortfarande.

  När filmstjärnor dök upp på twitter hade jag ingen chans att nå ut längre

  För att skapa kundbas måste man ge mer än man frågar om de är intresserade av att köpa något

  Give, give, give – and then ask

  Den logiken är grunden fr hans nya bok ”Jab, jab, jab & hook”

  Hela grunden för att bygga effektiva affärer är att addera värde till våra kunder. Och eftersom det finns allt fler därute som levererar tjänster och produkter – så du behöver ge mer värde än vad de gör.

  ”De appar som du har på första sidan av din telefon förklara vad som är viktigast för dig i ditt liv”

  Det går att sälja vad som helst. Det gäller bara att lyckas förpacka det och skapa berättelsen runt det. Hur skulle vi annars kunna sälja buteljerat vatten.

  Gary jobbar med den långsiktiga bilden i sina företag. För att få de att behålla kulturen så är det viktigaste att se till att alla som jobbar i företaget är delar av den kultur man vill ha. På grund av detta så är han både CEO och HR-chef i sitt företag och spenderar 2-4 timmar om dagen att prata med sina medarbetare.

  Det är som med sina barn, investerar man inte tid i dem från början så kan man inte förvänta sig att det blir bra i slutändan

  @garyvee
  Snapchat: garyvayner

  20131211-151506.jpg

  Brian Solis, Analytiker och Guru om Innovationer
  Innovation introducerar oss för något nytt men det är det disruptiva som förändrar samhället.

  Uppmärksamhet är en bristvara idag. En tonåring kan hålla uppmärksamheten på läxan i 6 min innan den vill byta till facebook eller twitter eller andra sociala funktioner.

  Great ideas and bad ideas both sound ridiculous early on

  Rekommenderar boken The Innovator’s dilemma av Clayton M Christensen

  Som innovatör börja med ”Why”. (taget fr boken och TED talk ”Start with Why”
  Förklara först varför du gör något (motivationen)
  Sedan hur det ska göras (process)
  Och sist vad (producten)

  All Innovations start in the heart

  Guldkorn från dag ett på LeWeb 2013

  10 Dec

  20131210-111255.jpg

  Ämnet för LeWeb 2013 är ”The Next 10 years”. Och här kommer några godbitar från dagen:

  Fred Wilson, riskkapitalist

  Unbundeling Tjänster bryts upp. Förut så levererades tjänster paketerade som tex via en bank som har inlån, utlån, kreditkort etc. Men med de effektivare leveransmodellern gör att nu kan företag sälja en enda tjänst. Och vi kunder kan välja som från ett smörgåsbord.

  Bitcoin verkar vara ”The shit” här. Alla pratar om det. Inte bara för att det är geek money, utan för att det är en av de få sanna helt internationella systemen som spänner över landsgränser.

  Biometrics är den andra grejen. Hälsomätare som antingen är privata eller mellan dig och din doktor. Bra exempel är Jawbone som kör gamefication av träning. Och det finns fler och fler avancerade tjänster.

  Guy Kawasaki, författare och fd Chief Evangelist för Apple
  Skönt att ha en Valuta som Bitcoin som inte kontrolleras av Wallstreet.

  Jobbar annorlunda m Sociala media. Det är ett marknadsföringsmedel. Inte ett sätt att hitta vänner. Gillar Buffer som kan schemalägga tweets etc. Dessutom repeterar han alla sina tweets fyra ggr med åtta timmars mellanrum.

  Som entreprenör, börja med en prototyp istället för en business plan eller power point presentation. Och gör något eget, kopiera inget och gör tex en egen version av Evernote. Och sist, be aldrig dina kunder att göra något som du inte skulle göra själv.

  ”Det finns för mycket fokus på kön, sexuell läggning och nationalitet när man utvecklar tjänster. Det ska vara för alla oavsett”

  20131210-113227.jpg
  Evernote

  Nu gör de Evernote Market, som är fysiska produkter. Frågan är bara Varför?

  Skillnad försvinner mellan hård- och mjukvara, jobb o fritid och också analogt och digitalt. Därför blir steget till fysiska produkter logiskt.

  Genom att jobba med flera grenar, deras Premium del, Business del och Market så stärker de varandra. På tre månader ökade de totalt m 55% i försäljning.

  ”Vår marknadsavdelning ska inte försöka få folk att köpa saker, utan förstå våra kunder så väl att de vet hur vi ska utvecklas för att få våra befintliga kunder att rekommendera till andra att använda Evernote”

  ”It’s more important that you stay than that you pay”

  ”This is My lifes work! We want to make knowledgeworkers smarter.”

  20131210-114957.jpg

  Uber bryter sönder taxi-branschen m sina flexibla priser. Det finns en slags kartellbildning i gamla taxibranschen som Uber bryter sönder.

  Über is logistics and need matched together. Not necessarily just for taxis

  Taxibranschen kämpar emot och försöker mota bort Über. I Paris försöker man få att det måste ta 15 minuter innan man får kliva in i bilen. Bara för att Uber är för snabba o konkurrerar ut annan taxi.

  20131210-150345.jpg

  Tony Tjan – serial entrepreneur och riskkapitalist

  En Entreprenör behöver ha fyra kvaliteer:
  Love – att älska sin ide så mycket att man lägger ner sitt liv i den. Se filmen Jiro
  Smarts – pantern recognition, att kunna se och förstå mönstren
  Guts – modet att försöka, ha uthållighet och sedan sträva efter att förbättra sig.
  Luck – Ödmjukhet, Intellektuell nyfikenhet + optimism

  Testa dig själv om du har egenskaperna som behövs på: Hsgl.com

  20131210-162711.jpg

  Jerimiah Owyang – Is your company ready for the next 10 years

  Tekniken går mot koppling till det fysiska
  Folk har makten. Demokratisering av makten. Man kan nu göra egna varor med tex 3D-printing
  Det går allt snabbare
  Företag lever allt kortare tid

  För att lyckas måste massan bli en del av företaget:

 • Cocreation – involvera kunderna i produkt o tjänsteutvecklingen
 • Crowe funding – kopplar deras engagemang till företaget
 • Makers utvecklar extra upplevelse kring varan
 • Sedan blev det sjukt intressant med massa exempel som jag inte hinner sortera ner här men fick med fem slutsatser från Jeremiah:

 • På samma sätt som media blev socialt och användardrivet så blir den fysiska världen demokratiserad
 • Människor har makten att göra fysiska saker och dela dem, inte bara köpa nytt
 • Stora företag måste involvera kunderna fö att fortsätta vara relevanta
 • Företag som involverar sig med kunderna blir starka genom anpassningsbarhet
 • De närmaste 10 åren är massan och företagen tillsammans
 • På plats för LeWeb 2013

  9 Dec

  20131209-225440.jpg

  Är på plats för årets händelse inom europeiska ”web-scenen”: LeWeb anno 2013.
  Ska bli sjukt intressant att se om det lever upp till hypen. Har varit sugen i flera år men nu är det dags! Kommer det bli topp eller flopp?
  Se mest fram mot tre föredrag. Och inte pga ämnet utan pga föreläsarna.

  Först ut är Guy Kawasaki. Har läst hans bok Enchantment och tyckte den var vara ok trots alla positiva omdömen.

  Sedan blir det Jerimiah Obwyang som jag har kopierat ”three spheres of web Strategy” från. Blir intressant!

  Och så Brian Solis so jag inte har någon relation till alls. Men so. Hela tiden dyker upp i sociala och nya media sammanhang.

  Så: ”Let’s RUMBLE!!!!”

  Jag lovar att rapportera allt eftersom.